Webisode 1:

Pera at Pag-ibig

Webisode 2:
Bad Debt? Get Out of It!

Webisode 3:

Money at Rest? Invest!

Usapang Pera Teaser

Webisode 4:

Helping Others Financially

Usapang Pera: Season 1 Webisodes

Webisode 5:
Financial Self Test

Webisode 6:

Working Abroad

Webisode 7:

Financial Life Stages

Webisode 8:

5-15-20-60 Budgeting Rule

Webisode 9:
Avoid Investment Scams

Webisode 10:

Good Debt Versus Bad Debt

Introducing Vince Rapisura

Usapang Pera: Season 1 Microepisodes

Microepisode 1:

Sosyal FP Posts ni Bes

Microepisode 2:
Nakatira pa rin Anak ko sa Bahay ko

Microepisode 3:

Okay ba Magka-Credit Card?

Microepisode 4:

Mahirap ba Ako?

Microepisode 5:

Paano Tumulong Kung Walang Pera

Microepisode 6:
Magkano ang Budget Para sa Jowa?

Microepisode 3:

Mahal ba Mag-Maintain ng Kabit?

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada