Para sa mga Katanungan, maaari kayong kumontak sa mga sumusunod na point person o secretariat:

 

LSE Secretariat Singapore

Point Person: Milen Aviles

Mobile: +65 9009 6137

Email: lsesg2016@gmail.com

 

LSE Secretariat Spain (Madrid/Barcelona)

Point Person: Dr. Elizabeth Naui

Mobile: +34 602 681 371

Email: nauibeth@gmail.com

 

LSE Secretariat Macau

Point Person: Rachalle Magturo

Telephone: +853-2871-5039 loc. 115 

                      +853-2875-7111 loc 115

 

LSE Secretariat DUbai

Point Person: Jasper Adviento
Mobile: +971 50 754 8943 

Email: jasperadviento@gmail.com

Matapos mag-fill out ng sign up form, I-download ang registration form. I-email pabalik ang form at dalhin ang bayad sa secretariat bago ang unang araw ng session.

 

Ang LSE ay programa ng Ateneo de Manila University, SEDPI, OFSPES at Ugat Foundation.

LSE Sign Up Form

Website Created & Hosted with Doteasy Web Hosting Canada